Usługi

Usługi projektowe  

Nasz dział projektowy  specjalizuje się w projektowaniu oświetlenia ulicznego, drogowego i parkowego. Posiada duże doświadczenie w projektowaniu i realizacji oświetlenia iluminacyjnego. Dział projektowy zajmuje się głównie projektowaniem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, systemów sterowania i systemów oświetlenia. W ofercie posiadamy usługi takie jak: kompletacja oraz dostawa sprzętu oświetleniowego, osprzętu elektrotechnicznego, słupów oświetleniowych oraz elementów małej architektury. Prowadzimy również doradztwo techniczne z dziedziny elektroenergetyki , głównie z oświetlenia elektrycznego oraz wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych. Wykonujemy także pomiary oświetleniowe.

W projektach kierujemy się zasadą poszukiwania rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych. Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi technikami oświetlenia, dlatego w naszych propozycjach znajdą Państwo oświetlenie nowoczesne i bezpieczne.

Audyt Oświetlenia Ulicznego

Świadczymy usługi dla gmin , miast , powiatów , samorządów, instytucji i firm. Audyt oświetlenia ulicznego obejmuje ocenę aktualnego stanu systemu oświetlenia wraz z inwentaryzacją, aktualnym zużyciem energii jak i kosztami serwisowymi oraz zalecenia modernizacji, w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej posiadanej instalacji – ograniczenia zużycia energii elektrycznej. W audycie oświetlenia ulicznego zawarte są warianty modernizacji z przypisanymi budżetami inwestycji i skalkulowanymi efektami ekonomicznymi i ekologicznymi. 

Audyt Oświetlenia Wewnętrznego

Audyt oświetlenia wewnętrznego zawiera analizę istniejącej instalacji oświetlenia z opcjami czynności modernizacyjnych. W audycie oświetlenia wewnętrznego ujęte są wyliczenia zapotrzebowania na energię i kosztów inwestycyjnych proponowanych rozwiązań oraz kalkulacje efektów ekonomicznych i ekologicznych.

 Audyt Oświetlenia Zewnętrznego

 Audyt oświetlenia zewnętrznego opiera się na szczegółowym przeglądzie infrastruktury, pomiarach parametrów technicznych. Efektem audytu oświetlenia zewnętrznego jest propozycja uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań skutkujących oszczędnością w zużyciu energii.

Wykonawstwo 

Układamy i montujemy sieci :

 • elektroenergetyczne (zasilania, oświetlenia),
 • telekomunikacyjne (światłowodowe, miedziane, lokalne i międzymiastowe),
 • internetowe (sieci osiedlowe),
 • komputerowe (sieci wewnętrzne dla instytucji),
 • telewizji kablowej (sieci miejskie),

Wykonujemy :

 • przeciski pod drogami i ulicami (średnica do 130 mm),
 • roboty towarzyszące nawierzchniowe (chodniki i kostka brukowa),
 • roboty budowlane (wykopy, fundamenty, mury, ściany),
 • usługi koparkami w zakresie różnego rodzaju przyłączy,
 • roboty wyburzeniowe i remontowe,
 • pełną obsługę geodezyjną inwestycji (mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, tyczenie przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej, inwentaryzacje powykonawcze),
 • instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych i innych obiektach budowlanych.
Close Menu